Credentials 2021 HB reavis

Power of creative energy!

12 796 results of creative energy since 2004

People

Štruktúra teamu

WORK

kompletný grafický dizajn, výroba 3D rendrov produktov, písmeniek, programovanie, spustenie v júli 2021
kompletný grafický dizajn na mieru, programovanie a spustenie webstránky
návrh vizuálnej identity klienta, vytvorenie štruktúry a dizajnu webstránky, programovanie, spustenie webstránky
grafický dizajn, programovanie a prepojenie so šablónou klienta, spustenie webstránky
návrh vizuálnej identity klienta, vytvorenie štruktúry a dizajnu stránky, programovanie, spustenie webstránky, servis
vytvorenie štruktúry a dizajnu, programovanie a spustenie webstránky, 24 hod servis podľa požiadaviek klienta
kompletný grafický dizajn, prepojenie so šablónou klienta, programovanie webstránky
vytvorenie štruktúry a dizajnu stránky na mieru, programovanie a spustenie webstránky