logoAP
“Autentické, nápadité”
Soňa Horvátová, STOCK Slovensko
ocenenie
OCENENIE
ZA PRÍSTUP
Dôvera zdravotná poisťovňa
ocenenie
FAVORIT DESIATY
ROK PO SEBE
Prima banka
ocenenie
VOĽBA ODDELENIA
MARKETINGU
Heineken Slovensko
ocenenie
VÝBER
ROKA
Horalky
Nechávame za seba hovoriť našu prácu

Under construction